Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Ze zrna chléb

V průběhu měsíce října jsme s dětmi 3. třídy waldorfské větve společně prožívali epochu Ze zrna chléb.

Seznámili jsme se s různými druhy obilí, poznávali práce zemědělce v různých ročních obdobích i vliv čtyř živlů na úrodu.

Na školní zahradě jsme za pomoci rodičů vytvořili naše vlastní políčko a zaseli ozimou pšenici a žito. Děti se střídaly u rýčů, motyk a hrábí, největší zájem byl o rýče a kolečka. Rodiče se téměř k nářadí nedostali. Pak jsme čekali několik dnů a políčko se skutečně zazelenalo. Děti se nejprve domnívaly, že nám pole zarostlo trávou, nakonec se mi je ale podařilo ubezpečit, že nám roste obilí. Polní práce jsme ukončili výrobou plotu z větví dovezených z Prašivé z Beskyd, a protože nám počasí přálo, strávili jsme venku ještě pár chvil a vydlabali dýně. Z nich si děti udělaly krásné strašáky, kteří nás provázeli po několik dnů s rozsvícenou svíčkou i ve třídě. Upražená semínka měla druhý den ve škole rovněž velký úspěch a podle dostupných informací v některých rodinách také potom dlabali dýně a pražili semínka.

Těšíme se na další navazující epochu v příštím roce, kdy budeme mlít mouku a péct kváskový chlebík.

Společně s námi můžete nyní držet našemu obilí palce, aby přečkalo zimu a příští rok nám dozrálo:

„Dej úrodu naší zemi a zachovej osení v polích.

Zachovej úrodu, ochraň nás od hladu, odvrať od nás krupobití, přívaly a hromobití.

By to naše obilíčko, které je v poli nyníčko, mohlo šťastně svůj vzrůst míti.“

Marcela Rašková

IMG_20141006_092450

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •