Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Začínáme

V pondělí 4. září začínáme zas, prázdniny skončily, nastává školy čas. Všichni odpočatí a plní sil. Těšíme se na mnoho společných chvil.

Informace k družině

Přihlašování dětí do družiny na šk. rok 2017/2018  probíhá první školní den – 4.9. Ráno je možné dítě přihlásit od 6.30 do 7.30 hod. v rámci provozu ranní družiny. Následně během celého dne do 16.30 hodin. Dítě lze také přihlásit i v průběhu školního roku nebo předem nahlásit předpokládaný nástup dítěte do družiny. Zápis pro 1. a 2. třídu proběhne v oddělení ŠD v 1. patře a zápis dětí 3., 4. a 5. třídy v oddělení v přízemí (naproti schodišti). I když děti navštěvovaly družinu v minulém šk. roce, je potřeba je opět přihlásit a vyzvednout si, vyplnit a odevzdat paní vychovatelce nebo třídní učitelce nový zápisní lístek. Na zadní stranu lístku se uvádějí záznamy k odchodům dítěte z  družiny, jejich případné změny v průběhu roku a osoby, které mohou dítě vyzvedávat. Kromě zákonného zástupce mohou dítě vyzvedávat z družiny pouze osoby uvedené v zápisním lístku. V případě samostatných odchodů dítěte z družiny (bez doprovodu) nebo odchodů v jinou hodinu, než jsou uvedeny v zápisním lístku, je potřeba písemné sdělení s časem, datem uvolnění dítěte z družiny a podpisem zákonného zástupce(rodiče). Telefonická domluva není možná.

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •