Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Výlet do Osvětimi

O S V Ě T I M – koncentrační tábor

Počátkem května, kdy si každoročně připomínáme konec 2. světové války, se žáci 8. B třídy zajeli podívat do polské Osvětimi, kde byl zřízen během války největší koncentrační a vyhlazovací tábor. Neuvěřitelně silný emoční zážitek byl umocněn vyprávěním herce Luďka Eliáše. Ten ve svých osmnácti letech odjel transportem se svými rodiči a bratrem do ghetta v Terezíně, později byl deportován do Osvětimi, kde v nelidských podmínkách přežil všechny útrapy završené pochodem smrti. Nyní se na besedách setkává s žáky a studenty. Jeho životní příběh je zároveň varováním před myšlenkami plnými zla a nerovnosti, které bohužel mezi lidmi stále existují.

Hana Freywaldová

A jak to vidí osmáci …

Delší dobu jsme věděli, že máme před sebou cestu do polské Osvětimi, kam jsme se sice těšili, ale zároveň i obávali, co nás čeká. Pár dní před odjezdem jsme měli ve škole besedu s panem Luďkem Eliášem, který prožil přes tři roky v Terezíně a Osvětimi, kam byl spolu se svým bratrem deportován. Zhlédli jsme film, kde vyprávěl o tomto strastiplném životě za ostnatými dráty, pochodu smrti a také šťastnějším konci.
V pondělí 5. května jsme se svými bývalými spolužáky a kamarády z 9. třídy školy Na Mlýnici jeli na celodenní zájezd do Osvětimi a Krakova. Nejprve jsme prošli s průvodkyní koncentrační tábor Osvětim, pak jsme jeli do nedaleké Březinky, kde právě byl vězněn pan Eliáš. Naše průvodkyně nám vylíčila, většinou velmi smutné, příběhy několika lidí. I když jsme nerozuměli všemu, její vyprávění všechny zaujalo. Nejvíce traumatizující asi bylo vidět osobní věci vězňů, jejich vlasy, brýle, zavazadla, boty – hlavně dětí. Ocitli jsme se i v plynové komoře a prohlédli jsme si pece, kde pálili mrtvé.
Tři a půl hodiny pobývat v tomto prostředí bylo hodně deprimující, ale my jsme na rozdíl od těch vězňů mohli odejít. Odjeli jsme do krásného historického města Krakova, kde jsme si odpočinuli.
Návštěva Osvětimi byla pro nás velmi poučná a to hned z několika důvodů. Zaprvé jsme si uvědomili, jak hrozná byla 2. světová válka a pak tomu, kdo pochybuje, nebo dokonce popírá holokaust, doporučíme, aby se jel na vlastní oči přesvědčit, jak to tehdy všechno bylo…

Adéla Boďová, Sára Hájková, Kateřina Krejzová – 8. B

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •