Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Výlet do Lhotského Mlýna U vodníka Slámy

Děti waldorfské školy se ve třetí třídě poprvé setkávají s epochou Od zrna ke chlebu. Seznamují se s různými druhy půdy, obilí, vlastními silami zorají a připraví políčko pro setbu, zasejí, a poté pozorují růst a zrání obilí. Svá pozorování zapisují do sešitů a doprovázejí obrázky. O prázdninách úrodu sklidí, na začátku čtvrté třídy snopy vymlátí a ručně umelou. Nakonec epochu završí upečením chleba. Děti se tak společně s učiteli vydávají na dlouhou cestu, při níž získávají úctu k rostlinám a hospodaření, poznávají fyzickou práci a únavu s vědomím, že na konci je čeká chutná zasloužená odměna.

A tak jsme se i my, třeťáci a čtvrťáci, vydali na cestu. Dojeli jsme vlakem do Lhoty u Opavy. Odtud jsme šli kousek pěšky, až jsme stanuli před bránou do areálu mlýna. Usadili jsme se na lavičkách a rozdělili do pětičlenných skupin. Každá skupina čítající vždy dva čtvrťáky a tři třeťáky získala od učitelů pracovní list a mlynářské pasy. List byl rozdělen do tří oblastí – v muzeu, cesta obilí, míry a váhy. Za každou oblast mohly děti získat do pasu razítko. Děti po skupinách postupně procházely muzeem, pozorně si prohlížely vystavované předměty a stroje a zapisovaly odpovědi do pracovních listů. Některým šla spolupráce i organizace velmi dobře a společně dokázaly táhnout za jeden provaz.

Všichni jsme se pak přesunuli do restaurace, kde nás čekala horká polévka. Po dobrém obědě jsme po skupinách prošli naučnou stezkou s pěti zastaveními u informačních tabulí. Na konci stezky si děti mohly vyzkoušet, jak se kdysi měřilo a vážilo. Postupně zvedaly dřevěné kůly a zapsaly, který byl nejtěžší. Změřily jednoho člena skupiny a převedly míry do staré měrové soustavy. Po poledni jsme se vydali zpátky na vlak. Odměnou byl dětem nejen mlynářský pas plný razítek, ale také lízátka, do kterých se už ve vlaku s chutí pustily a snad také spousta společných zážitků.

Následující den jsme se setkali společně ve třetí třídě, abychom si popovídali o tom, co jsme prožili a jak by mohly vypadat odpovědi v pracovním listě. Na závěr si každá třída připravila píseň, kterou jsme se navzájem potěšili. Počasí nám přálo, děti si vyzkoušely spolupráci ve skupině, měly možnost pozorovat staré stroje, přístroje a nářadí, dozvědět se mnoho zajímavých informací o zpracování obilí a v neposlední řadě prožít společný čas v přírodě v příjemném prostředí Lhotského mlýna.

Škoda, že po předchozích deštivých dnech stoupla voda v Opavě a neuskutečnila se druhá část výpravy po vodě. Doufejme, že na jaře si to společně vynahradíme a rafty přece jen budou! Už teď se na to všichni těšíme, nejvíce určitě naše děti!

Kateřina Kulová a Marcela Rašková

Plakát DOD

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •