Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Volné pracovní místo

Ředitel Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, vyhlašuje volné pracovní místo:

Druh práce:                                   učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů – AJ

Místo výkonu práce:                    waldorfské třídy – Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba na ulici L.Štúra

Pracovní úvazek:                           82%, ( 18 hodin v 1. – 6. ročníku)

Předpokládaný nástup:                září 2018

Lhůta pro podání přihlášky:       možno ihned

Místo a způsob podání žádosti:  e-mailem na adresu: zsstura@zsstura.cz

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
 státní příslušnost
místo trvalého pobytu, přechodného pobytu
druh práce, o kterou se ucházíte
kontaktní údaje – telefon. e-mail
datum, podpis
profesní životopis
motivační dopis                   

 

Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Matoušek ředitel školy, Mgr. Beata Krejzová zástupce ředitele

 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •