Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Školská rada

Proběhly volby Školské rady Základní školy L. Štúra 1085, z řad zákonných zástupců žáků a v pedagogickém sboru školy. Rada městského obvodu Poruba stanovila svým usnesením počet členů školských rad na 6. Rada městského obvodu Poruba provedla jmenování členů Školské rady.

Nové složení školské rady:

za zřizovatele Mgr. Tomáš Gurecký, Bc. Břetislav Vašíček
za zákonné zástupce žáků Tomáš Kučera, Martina Schönwälderová
za pedagogické pracovníky školy Mgr. Jana Bogdová, Mgr. Jiří Richter

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •