Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Ročníkové práce 2017

V úterý 24. ledna proběhla na naší škole prezentace ročníkových prací letošních deváťáků. O akci byl velký zájem, a tak se multimediální učebna rychle zaplnila diváky, což některým deváťákům silně zabrnkalo na již tak napnuté nervy. Do publika usedli rodiče prezentujících žáků, ale i ostatní rodinní příslušníci, kamarádi, bývalí absolventi naší školy a také učitelé. Dohromady se postarali o velmi příjemnou atmosféru, která vydržela po celý podvečer. Děti, i když často pochybovaly o smysluplnosti celé ročníkové práce, a hlavně o její následné prezentaci, získaly velké množství zkušeností, prožitků, a to jak pozitivních, tak i negativních, které jim zajisté budou v jejich budoucím životě ku prospěchu. Aniž by to tušily, rozvinuly v sobě spoustu kompetencí, což je často cennější než pouhé biflování faktů. Výkony dětí měly různou úroveň, ale věřte, že si všechny při přípravách a následné prezentaci často sáhly na úplné dno svých sil.

Celkové hodnocení prezentací přenechám tentokrát rodičům, neboť jsem si jistý, že po několika měsíční práci mají děti již mých soudů a hodnocení plné kecky. Závěrem mé statě bych mile rád poděkoval všem dětem, které se svědomitě na svůj výkon připravovaly, za jejich píli, těm méně svědomitým děkuji za jejich odvahu vystoupit s nedotaženou prací před početné publikum, děkuji rodičům za obětavou přípravu fantastického občerstvení, děkuji také paním uklízečkám za jejich trpělivost a v neposlední řadě bych rád poděkoval divákům v poslední řadě, tedy mým kolegyním za pomoc s přípravou jednotlivých žáků, ale i celé akce.

Jiří Richter

1

Krásné pozdní odpoledne, tři a půl hodiny strávené v přátelské atmosféře s deváťáky, bývalými žáky a kamarády a ostatními rodiči uteklo jako voda. Mně osobně překvapila hloubka vhledu mnohých deváťáků do daného tématu a také rozmanitost témat. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací a uviděla dospívající kluky a holky, které znám od malička, úplně v jiném světle. Velice pěkně připravené prezentace! Děcka mají dobře našlápnuto!

MR

DSC_0002

Obhajoba ročníkových prací byla očekávána s napětím na obou stranách. Ale musíme říci, že jsme byli velmi mile překvapeni tématy, jejich zpracováním i samotnou prezentací. Řada dětí vystupovala naprosto sebejistě a ti, co měli obavy, se opřeli o připravené podklady a zvládli to tak všichni na výbornou. Bylo též dobře zvoleno pořadí prací, že se teoretická témata střídala s tématy s praktickými ukázkami. Pochvala patří nejen prezentujícím, ale i učitelům, kteří byli žákům oporou a daří se jim kvalitně a lidsky připravit naše děti pro vstup do dospělosti. Za to jim díky.

IH

3

Pane učiteli, předem Vám i Vašim kolegům gratuluji k „chovatelským“ úspěchům ve Vaší třídě. Nezbývá než obdivovat Vaši trpělivost a nadhled. Co se předvedených výkonů týče, viděl jsem své podřízené o XY let mladší. Někteří se připravili pečlivě, někteří úkol, jako správní prokrastinaci, udělali přes noc a někteří se na něj vybodli. Svět ale potřebuje talenty všeho druhu. Waldorf naštěstí není PORG. Líbila se mi šíře zpracovaných témat. Svoboda je krásná, i když pro některé to je břímě, které sotva zvládají unést. Jirka je už v posledním ročníku – jo, uteklo to jako voda a nyní mohu říct, že očekávání, které jsem na začátku vkládal do naší waldorfky byla naplněna měrou vrchovatou. Jestli platí, že škola je základ života, tak Váš základ už něco unese.

TK

DSC_0007

Naprostá většina ročníkových prací byla žáky odprezentována na jedničku. Sám vím, jak těžké je před početným osazenstvem potlačit trému, ale studenti byli autentičtí, a tím pádem i uvěřitelní. Mnozí využili humoru (ať už vědomě nebo nevědomě), jako nejlepšího prostředku proti trémě. Prezentace nebyly předčítány (až na jednu výjimku) z předem připravených textů, bylo zřejmé, že žáci ví o čem mají mluvit a drží se jen předpřipravené osnovy. Některá témata mne osobně obohatila o množství informací. Smekám před všemi a jsem rád, za jejich zdravé sebevědomí, které všichni na prezentaci projevili.

RR

DSC_0010

„Včerejší prezentace ročníkových prací jasně ukázaly, že se vyplatí v dětech pěstovat individualitu, spolupráci a důvěru. Bylo skvělé po devět let sledovat, jak vznikal tento báječný kolektiv. Díky!“

Jinak konkrétně můžu říct, že se mi líbila rozmanitost osobností, které z těch malých prváků vyrostly nebo to, že si pomáhali a navzájem se podporovali. Mezi nejlepší prezentace bych řadil Brunovy Debrujáře, Honzovo Jojo, Jirkovy Skauty nebo Matějovo srovnání T34 a Panthera. Čišely z nich nepředstíraný zájem o ta témata a zároveň přirozenost projevu. Dobrou práci odvedla i Vali i když u ní jí ten zájem úplně nevěřím.

Naopak věřím, že pro některé z dětí byly ročníkovky nutným zlem, při kterém pochopily, že se při výběru své budoucí profese mají jejich myšlenky ubírat jiným směrem než je vystupování před lidmi. Škoda je jenom zbytečných chyb jako překlepy ve slajdech (Claudio i pár dalších). Abych pochválil taky Barču tak byl jsem mile překvapen její poctivostí a snahou podat dobrý výkon díky několika nácvikům doma a vlastně i zpracováním té práce samotné.

JK

2

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •