Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

První školní dny ve druhé třídě

Prázdniny nám utekly, ani nevíme jak, a my jsme se s dětmi opět sešli a vstoupili do nového školního roku. Ovšem ne v naší původní třídě, tu jsme uvolnili pro nové prvňáčky, ale hned vedle. Občas se nám ještě stane, že zamíříme do původní třídy, ale to je běžné po roce zažitého konání.

Děti přicházejí do školy s radostí, s novými očekáváními, s chutí pracovat a objevovat. Ve druhé třídě jim přibyly některé drobné povinnosti, které jim dávají prostor pomoci druhým a přispět k chodu třídního společenství. Pečují o květiny, o pořádek ve třídě, o sešity a pomůcky.

Vyučování jsme započali epochou kreslení forem, kde se věnujeme zrcadlovým formám, které nejen kreslíme, ale chodíme v prostoru, skládáme z nejrůznějších materiálů. Otiskujeme je do sebe, abychom je pak „vydali“ papíru. Vznikla řada povedených forem, na nichž je patrné, že děti si dávají záležet na každém tahu a daří se jim v tom s větší jistotou, než v loňském roce.

Celý čas ve škole je protkán michaelským duchem přinášejícím motiv odvahy, odhodlání a vítězství nad strachem a zlými silami, které na podzim pokoušejí člověka více než v letním čase, kdy jas slunce prosvětluje naše duše, naše životy, a my se noříme do dálek. Pod ochranou Michaela je čas nastoupit na cestu od vnějšího světa ke světu vnitřnímu. Zažehnout světlo, které nás povede zimním časem.

Těšíme se na Michaelskou slavnost příští středu, tj. 27. 9. 2017, která se tradičně uskuteční v dolíku porubského lesíku, kde budeme moci prokázat svou odvahu a vůli postavit se drakovi.

V říjnu se pak chystáme na návštěvu Národního divadla moravskoslezského, kam jsme byli pozváni na představení hudebního divadla Pavla Helebranda O pejskovi a kočičce. Na představení se velkou měrou podílejí děti z Operního studia, takže pro nás to může být inspirací a motivací k vlastním tvůrčím uměleckým počinům, třeba při slavnostech.

Do hlubin bytosti své vnikat:

to budí touhu plnou tušení,

abych se nalezl, když sebe pozoruji,

co sluneční dar léta, jenž jak sémě

v náladě podzimu mi žije hřejivě

co sil mé duše výhonek.

Rudolf Steiner, Kalendář duše

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •