Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Poděkování za olympiádu

Dlouhé dny příprav vyústily do dvou nádherných slunečných dnů, které mohlo prožít více než 250 dětí z barbarských měst i z osvícené Ostravy na tradiční oslavě řeckého umění, řecké vzdělanosti, důmyslnosti i bojovnosti a oslavě krásy lidského pohybu spojeného s čestností a poctivostí. Osvobozeni od pocitu pýchy či domýšlivosti můžeme říci, že se olympiáda pátých tříd waldorfských základních škol povedla. Napadá nás spousta jmen, osob, jednotlivců i skupin, kteří k jejímu zdaru přispěli. Vážíme si toho a děkujeme každému z vás, kdo se zapojil do přípravy i průběhu Olympiády.

DSC_0660

Poděkování patří:

* Magistrátu města Ostravy za poskytnutí finynční podpory projektu ve výši 20 000,- Kč

* Městskému obvodu Poruba za finanční podporu a věcné dary

* Panu starostovi za oficiální proslov k zahájení olympijských her

* Městské Policii za doprovod při slavnostním průvodu

* Obchodu Hruška za cenovou vstřícnost

* Laura kafe za zapůjčení kávovaru s příslušenstvím a paní Luňáčkové za jeho neúnavné obhospodařovávání

* Panu řediteli Aleši Matouškovi za organizační zastřešení akce

* Panu místostarostovi Petru Zábojníkovi za milý doprovod při úvodním průvodu a za páteční i sobotní návštěvu v průběhu realizace her

* Panu Tomáši Vošvrdovi za slavnostní zapálení olympijského ohně

* Panu Břetislavu Kožušníkovi za božská poselství z bájného Olympu

* Waldorfskému lyceu za pomoc studentů při přípravách a organizaci

* Eurytmistkám Ingrid Nagyové a Daniele Szturcové za přípravu tance míru

* Paní Simoně Davidové za grafické práce

* Panu Hadwigerovi mimo jiné za zajištění převozu putovních materiálů, za zajištění toalet a dodávky

* Školní jídelně za lahodné pokrmy

* Paní Aničce Novotné za ochotu a trpělivost

* Paním uklízečkám za nedělní úklid

* Rodičům Kovalským, Pohořálkovým, Hruškovým, Hájkovým, Jiřímu Šorfovi, Jindře Roubalové, Radimu Bartošovi za finanční příspěvky

* Rodičům Talíkovým za dary pro zúčastněné školy

* Vedení WSO za pomoc při organizaci a realizaci olympiády

* Rodičům WZŠ za přípravu a nepřetržitý přísun občerstvení pro děti

* Rodičům, učitelům a žákům 8.a 9. třídy za přípravu a organizaci stanovišť Odysseových cest a sportovních disciplín, včetně stánku s razítkováním triček

* Všem rodičům a učitelům, kteří se stali obětavými a láskyplnými prétory řeckých měst

* A v neposlední řadě všem těm, kteří se podíleli na převozech a přesunu jídla, divadelních kulis, pomůcek, … a bděli nad tím, aby se vše včas objevilo na správném místě.

Za ZŠ a WZŠ Ostrava-Poruba

kolegium učitelů.

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •