Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Olympijské hry

Ve dnech 20. a 21. května 2016 se ve waldorfské části Zš a wzš Ostrava – Poruba uskuteční tradiční Olympijské hry pro žáky pátých tříd waldorfských škol celé České republiky. Předpokládaný průběh olympiády bude následující:

V pátek 20.5. ve 14:00 vyjdeme společně v průvodu od školy a přesuneme se do lesoparku u Myslivny nad VŠB, kde se po krátkém přivítání děti rozdělí do řeckých měst (skupin po 17 žácích ) a vedeni prétorem (starostou) budou na připravených stanovištích plnit dobrodružné úkoly motivované Odysseovými cestami. Po večeři venku se kolem 18:00 přesuneme do auly VŠB, kde vystoupí jednotlivé páté třídy a představí nastudovanou část Odysseových příběhů divadelní formou. Na toto vystoupení, které začne v 19:00 jste všichni srdečně zváni.

V sobotu 21.5. se v době od 9:00 do cca 16:00 na sportovišti ZŠ Ukrajinské utkají olympijská města v tradičních sportovních disciplínách. Jejich potýkání bude ukončeno slavnostním vyhlášením.

Olympijské hry 2015 – podrobné informace

Cesta do lesoparku

cesta_do_lesoparku

Sportoviště Ukrajinskásportoviste_ukrajinska

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •