Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Zápis do 1. třídy

Zápis považujeme za významnou slavnostní událost, v níž rodiče završují své rozhodnutí, jakou základní školu zvolit pro své dítě, a pro děti to zase bývá první příležitostí seznámit se s prostředím školy a učiteli.

Abyste pro toto rozhodnutí měli dostatek informací, pořádáme před zápisem Dny otevřených dveří – 2.3. 2018. Součástí je kromě možnosti nahlédnutí do výuky také  beseda a následná diskuze o hlavních zásadách a specifikách waldorfské pedagogiky a vývoji dítěte. Zde vám budou kvalifikovaní pedagogové ochotně odpovídat na dotazy ohledně epochového vyučování, hodnocení dětí, metod práce, učebních plánů, filosofie waldorfské pedagogiky, apod.

Samotný zápis do budoucí první třídy základní školy probíhá podle zákona od 3. 4. do 4. 4. 2018.

ADMINISTRATIVNÍ (FORMÁLNÍ) ZÁPIS:

Zákonný zástupce dítěte se dostaví ve vyhlášeném termínu 3. – 4. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 do školy (účast dítěte zde není potřebná).

Vyplní a odevzdá formuláře, které budou k dispozici u zápisu.

K administrativní části zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad školní docházky, budou kontaktovat přítomné pedagogy. K žádosti o odklad je potřeba potvrzení PPP nebo SPC a vyjádření dětského lékaře.

Z nabídnutých termínů si rodič vybere datum a hodinu, kdy se do školy dostaví i s dítětem k vlastnímu zápisu.

VLASTNÍ ZÁPIS:

Koná se ve stanoveném termínu a probíhá formou skupinkové práce dětí za účasti dvou zkušených pedagogů. Dítě plní zadané úkoly motivované příběhem, při čemž se ukazuje jeho duševní i tělesná zralost a připravenost pro započetí školní docházky. Tato část trvá 45 – 60 minut.

Rodiče zatím s jinými pedagogy vyplní Dotazník pro rodiče týkající se anamnézy dítěte, vztahu rodičů ke vzdělávání svého dítěte a k waldorfské pedagogice. Snahou je vytvořit si celostní obraz dítěte a ujasnit si pravidla a principy tak, aby dítě bylo rodinou i školou vedeno ve společném duchu. Proto by bylo žádoucí, aby se této části zápisu zúčastnili oba zákonní zástupci.

Pravidla pro přijetí dítěte do první třídy:

Waldorfské školy jsou zásadně otevřené pro všechny děti, tedy pokud splňují obvyklá kritéria zralosti a schopností pro školní docházku.

Do třídy však může být přijato maximálně 30 dětí a jestliže zájem převyšuje tyto možnosti, pak jsou upřednostňovány děti podle následujících kritérií:

* děti s uděleným odkladem školní docházky v předcházejícím školním roce naší školou

* děti, jejichž sourozenci navštěvují naši školu

* děti z waldorfské mateřské školky či děti rodičů zabývajících se studiem waldorfské pedagogiky

Jelikož zápis dítěte, a tím i jeho vykročení do nové etapy života, je pro něj i pro rodinu výjimečnou životní událostí, rádi bychom mu vtiskli slavnostní charakter. Přistupujeme proto k jeho průběhu zodpovědně a usilujeme o to, aby ho dítě prožilo v klidné a laskavé atmosféře.

 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •