Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Waldorfské sdružení Ostrava

Waldorfské sdružení Ostrava
Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.
Sídlo: Ľudovíta Štúra 1085/8
708 00 Ostrava-PorubaČíslo účtu: 2400434229/2010
IČ: 22868674

Waldorfské sdružení Ostrava (spolek rodičů) vznikl v květnu 2010 při Základní škole waldorfské v Ostravě a založili jej rodiče žáků této školy ve spolupráci s učiteli a vedením školy. Spolupráce byla rozšířena i na SOŠ waldorfskou (Lyceum) a nově i jednu waldorfskou třídu mateřské školy, která vnikla při MŠ Dětská na ulici Větrná v těsné blízkosti základní školy. Veškeré aktivity  probíhají v úzké spolupráci s rodiči a učiteli. Spolek je neziskovou organizací, příjmy tvoří příspěvky rodičů žáků a dary. Tyto finanční prostředky napomáhají  realizovat činnosti dané stanovami.

Hlavní cíle jsou:

  • Podporovat komplexní waldorfské vzdělávání v Ostravě, tedy od mateřské školy přes školu základní až po školu střední.
  • Pomáhat s přípravou a organizací aktivit souvisejících se školní i mimoškolní činností žáků a pedagogů.
  • Podporovat waldorfské školství a dělat osvětu v oblasti alternativní pedagogiky.
  • Rozvíjet spolupráci mezi waldorfskými školami a rodiči.

Členství ve WSO

  • Za spolek jedná tříčlenný výbor spolku, který je volen jednou ročně valnou hromadou.
  • Členem  se může stát každý, kdo se přihlásí prostřednictvím písemně podané přihlášky. Z členství neplynou žádné výhody, vše je založeno na dobrovolnosti. Spolupráce se školou i sdružením není podmíněna členstvím ve sdružení.
  • Činnost ve spolku je dobrovolná bez nároku na odměnu.

VÝBOR SPOLKU

Jan Schönwalder (předseda)

Karel Hájek

Magda Luňáčková

DALŠÍ FUNKCE

EVIDENCE PŘÍSPĚVKŮ a DAROVACÍ SMLOUVY
Pavel Faruzel

POKLADNÍK
Šárka Hájková

REDAKCE WEBU
Radka Ulmanová a Magda Luňáčková

Připomínky a náměty posílejte kterémukoli ze zástupců WSO nebo využijte univerzální e-mailovou  adresu

Přímý odkaz na samostatné webové stránky ZDE.

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •