Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole. Poskytuje rovněž bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Spolupracuje s vedením školy, pedagogy, vychovatelkami školy, asistenty pedagoga a s pracovníky poskytujícími logopedické služby. Integruje poradenské služby školy se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP, orgány péče o dítě) a se zdravotnickými zařízeními. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, kterému je školní poradenské pracoviště podřízeno.

ŠPP na naší škole tvoří výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog.

 

Užitečné odkazy:

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP): http://www.ppp-ostrava.cz/

Středisko výchovné péče (SVP): http://svp-ostrava.cz/

SPC pro vady řeči a poruchy autistického spektra: http://www.zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-centrum/uvod

SPC pro vady sluchu: https://www.deaf-ostrava.cz/

SPC pro vady zraku: http://www.zshavlickova.opava.cz/spc.html

SPC pro tělesná postižení: Opava: http://zsps-opava.skolanawebu.cz/spc-srdce-1/

SPC Frýdek-Místek: http://www.ruzovka.eu/

SPC pro mentální postižení: http://www.zs-tesinska.cz/spc

Naše rovnováha (poradenství pro rodiny): https://naserovnovaha.cz/pro-rodiny/

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •