Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Organizace školního roku 2018/2019

 Začátek školního roku 3. září 2018
 Podzimní prázdniny 29. – 30. října 2018
 Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
 Zahájení výuky v novém roce 3. ledna 2019
 Ukončení prvního pololetí 31. ledna 2019
 Pololetní prázdniny 1. února 2019
 Jarní prázdniny 4. – 10. února 2019
 Velikonoční prázdniny 18. – 22. dubna 2019
 Den dětí 1. června 2019
 Ukončení druhého pololetí 28. června 2019
 Hlavní prázdniny 29. června – 1. září 2019
 Zahájení školního roku 2019/20 2. září 2019

Třídní schůzky

 Třídní schůzky  11. 9. 2018
 Třídní schůzky  6. 11. 2018
 Třídní schůzky  8. 1. 2019
 Třídní schůzky  9. 4. 2019
 Třídní schůzky  4. 6. 2019

Třídní schůzky prvního stupně začínají vždy v 16:00 a druhého stupně v 17:00.

Termíny přijímacích řízení

 Zápis do 1. třídy ZŠ  1.-2. 4. 2019
 Přijímací zkoušky na SŠ, 1. a 2. kolo  12.-26.4. 2019
 Talentové zkoušky (konzervatoř)
 Talentové zkoušky (ost. umělecké školy)

 

 Státní svátky a dny pracovního klidu

 Den české státnosti  28. září
 Den vzniku samostatného československého státu  28. října
 Den boje za svobodu a demokracii  17. listopadu
 Štědrý den  24. prosinec
 1. svátek vánoční  25. prosinec
 2. svátek vánoční  26. prosinec
 Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu  1. ledna
 Velikonoční pondělí  2. dubna
 Svátek práce        1. května
 Den vítězství    8. května
 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje  5. července
 Den upálení mistra Jana Husa  6. července

 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •