Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Michaelská slavnost

Michaeli, vítězství nad drakem s námi vybojuj!

S těmito slovy se děti 1. -3. třídy statečně postavily zlému drakovi sužujícímu porubský lesík a přilehlé okolí. Nejprve musely prokázat svou připravenost prostřednictvím disciplín, které pro ně perfektně nachystali žáci naší 8. třídy. Průvodci a ochotnými pomocníky v jejich snaze jim pak byli žáci 6. třídy. Na jednotlivých stanovištích se měly děti zocelit a připravit na rozhodující střet s drakem. Děti cvičily nejen svou sílu, ale také přesnost, odvahu, odhodlání, vytrvalost a také spolupráci.

Pod ochranou Michaela, který se zjevil v pravý čas, a jeho zlatého meče, byl drak vskutku přemožen a děti byly pasovány na sluneční rytíře. Jako připomínku tohoto dne dostaly děti náramek utkaný ze slunečních paprsků. Nechť je provází všedními dny a dodává odvahu postavit se zlu, ať už má jakoukoliv podobu.

Katka Židková

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •