Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Michaelská slavnost

Už Michael prochází branou,
meč lesklý v ruce má.
 Se zlatou korunou na hlavě
do boje s drakem se dá.
Michael silný je,
však drak se stále brání.
Odvážně jde do boje,
moc velká Michaela chrání.

Michaelské období je čas prvních podzimních dní. Dny se krátí, přibývá tmy a my se po slunném létě – lákajícím nás ven nejen tělem, ale i myslí – navracíme do svých domovů, k sobě samým. V temných koutech pak nalézáme své niterné „draky“, které přemůžeme, jen když dokážeme najít své vnitřní světlo.

Mladší děti v naší waldorfské škole prožívají tento svátek pomocí pohádek, legend a příběhů o odvaze a statečnosti, kde hrdinové přemáhají temné sily – často právě v podobě draka.

Toto období pak bývá tradičně zakončeno Michaelskou slavností, kterou pro žáčky z první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy letos skvěle připravili starší spolužáci z 8. třídy. V porubském lese měli nachystáno 11 stanovišť, kde si děti vyzkoušely svou obratnost, odvahu, pohotovost i smysl pro legraci. Každé stanoviště provázel krátký příběh.

Jako překvapení pak dostala na závěr každá třída svého papírového draka, kterého děti hned také zkoušeli na přilehlém poli přemluvit k létání. Maminky žáků 3. třídy napekly podzimní dobroty, které jsme ještě v lese spořádali do posledního drobečku, a pak už jen zazněla společná píseň:

Slunce je štítem Michaela, temnotu přemáhá kopím světla…

Všichni jsme si tento krásný slunečný den společně užili a jeho světlo nás ještě dlouho bude hřát.

Marcela Rašková

Fotogalerie

Plakát DOD

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •