Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

,,Je důležité dívat se jinam a jinde, a nechat se inspirovat“

Ve dnech 17. -18.10.2014 se v Ostravě uskutečnilo celorepublikové setkání waldorfských spolků, iniciativ a přátel waldorfské pedagogiky.

V pátek jsme setkání zahájili nejprve prohlídkou Waldorfské ZŠ a MŠ v Ostravě Na Mlýnici, kterou nám v podvečerních hodinách ochotně otevřel pan Vašek. Dále jsme se přesunuli na Waldorfské lyceum v Ostravě Mariánských horách, kde se nám věnoval a vyčerpávající výklad podal ředitel lycea Břetislav Kožušník. A večer jsme pak zakončili v početném kruhu v čajovně při zajímavé rozpravě nejen o zkušenostech s waldorfským školstvím ve Velké Británii.  O své zážitky se s námi totiž přijeli podělit manželé Běhávkovi, kteří ve VB již něco přes rok žijí a jejich syn navštěvuje soukromou waldorfskou školku, která je součástí waldorfské školy. Z jejich vyprávění jsme si měli možnost uvědomit, jak se daří waldorfským společenstvím ve světě, a kolik úsilí a financí musí rodiče obětovat, aby škola mohla fungovat. Shodně jsme v tu chvíli vnímali, jak dobře se nám tady vlastně daří a jak málo si to uvědomujeme.

V sobotu jsme se pak sešli v Ostravě Porubě na adrese ZŠ Ľudovíta Štúra, kde sídlí Waldorf Poruba. Po prohlídce naší školy jsme, za vydatné péče Radima Křena a pomocníků z řad žáků několika tříd o naše žaludky, strávili příjemný pracovně-odpočinkový den při sdílení novinek z jednotlivých spolků. Hlavním programem jednání pak byla nová situace v Asociaci waldorfských škol, kterou nám velmi živě a optimisticky přiblížil její zástupce Pavel Seleši (ředitel WZŠ Praha-Jinonice). Asociace prošla letos před letními prázdninami výraznou strukturální změnou, aby dokázala mnohem pružněji reagovat na vývoj uvnitř waldorfského hnutí, ale také na politickou situaci u nás i ve světě. Nyní se AWŠ také více otevírá např. rodičovským spolkům. Podle nových stanov se totiž mohou rodičovské spolky stávajících škol a také iniciativy pro vznik nových škol stát tzv. přidruženými členy AWŠ. Témata rozpracovaná na setkání v Brně, kterým jsme původně měli v plánu se věnovat,  nakonec ustoupila velmi intenzivní potřebě probrat a nasměrovat vzájemnou spolupráci mezi spolky a iniciativami. Nápomocný by nám všem v tom měl být mimo jiné i nový portál AWŠ.

Nejen za Waldorf Poruba můžu závěrem napsat, že setkávání rodičů vnímáme jako inspirativní a přínosné jak z pohledu praktického, kdy si uvědomujeme, že školy v různých místech řeší stejné nebo podobné úkoly – jako je získávání zdrojů pro další rozvoj, řešení složitých situací,  výtvarné ztvárnění škol, organizační uspořádání slavností atd. – tak zejména také z pohledu vzájemného propojení na duchovní úrovni. Waldorfských škol je u nás stále málo a pro vývoj našeho hnutí je třeba udělat mnoho práce. Vědomí a spřízněnost jejich jednotlivých článků zdárnému vývoji hodně napomáhá
Magda Luňáčková

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •