Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Informace k platbě školní družiny

Vážení rodiče,

měsíčně je úplata za pobyt dítěte ve školní družině stanovena ředitelem školy částkou 120 Kč na dítě. Výše platby za školní družinu na období září – prosinec tak činí 480 Kč. Platbu, prosím, uhraďte nejpozději do konce měsíce září. Individuální domluva ohledně úhrady plateb je možná u vedoucí vychovatelky Daniely Bartošové. Veškeré informace k platbě, případným úlevám od placení ŠD nebo snížení úplaty, jsou uvedeny v Režimu ŠD, který je součástí Vnitřního řádu ŠD.

Způsob úhrady:

Bezhotovostně

převodním příkazem z účtu zákonného zástupce dítěte na účet ZŠ, č.ú. 1657743399/0800 (Česká spořitelna)

Variabilní symbol, pokud neznáte, Vám poskytnou vychovatelky.

Do zprávy pro příjemce prosím zapsat: jméno a příjmení dítěte, ŠDW.

Hotově

u vedoucí vychovatelky Daniely Bartošové

Další platba proběhne v lednu, na měsíce leden – červen 2017 ve výši 720 Kč s úhradou nejpozději do konce měsíce ledna.

Plakát DOD

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •