Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Dopis pro rodiče budoucí 1. třídy

Milí rodiče, příznivci waldorfské pedagogiky,

je mou milou povinností informovat vás o tom, že jsem byla vybrána jako učitelka budoucí první třídy. Jelikož jsme neměli tu možnost setkat se u zápisu, dovolte mi pár slov o sobě. Jmenuji se Kateřina Židková a v současné době pracuji jako vychovatelka ve školní družině. Waldorfská pedagogika mne oslovila před několika lety, kdy jsem pracovala v alternativní mateřské škole. Odtud jsem přešla do školní družiny, která mi umožnila sžít se se školním prostředím, a když přišel dotaz, zda bych se ujala 1. třídy, brala jsem to jako možnost aktivně se podílet na svobodném utváření waldorfské školy, která je blízká mému vnitřnímu „nastavení“ a také jako možnost hlubšího vhledu do osobnosti dítěte, jeho potřeb poznávat okolní svět a skrze něj i sebe sama. Případné další dotazy zodpovím osobně a mnohé přirozeně vyplyne z našich dalších setkání.

Věřím, že po počáteční nejistotě a hledání se nám podaří najít si k sobě cestu a společně pracovat na podobě naší první třídy. Ráda bych pro děti i vás rodiče vytvořila důvěrný prostor, kde se budeme cítit dobře, budeme se do školy těšit, budeme spolu komunikovat, důvěřovat si a spolupracovat. To je dobrý základ pro příjemnou, tvůrčí a otevřenou atmosféru přispívající k rozvoji dětí i dobrému pocitu všech zúčastněných.

Ráda budu dětem průvodcem na jejich cestě za poznáním a moudrostí. To, že jste si vybrali waldorfskou školu, vám dává prostor k tomu, abyste jim byli na této cestě nápomocni svou aktivní účastí na společenském životě školy a třídy.

Abychom mohli začít utvářet naši první třídu, je žádoucí se setkat. Abychom se mohli setkat, je nutné přijít. Abyste mohli přijít, musíte vědět kdy… Nuže zvu vás na naše první setkání v úterý 14. 6. 2016 v 16.30 hodin. Využijeme prostor současné první třídy. Sdělíme si své představy a očekávání, rozdělíme domácí úkoly a domluvíme další schůzku.

S první prosbou se na vás obracím již nyní. Na naši schůzku přineste fotografii dítěte. Uvítám, když bude formát cca A5, abych dítě nemusela hledat lupouJ. Fotka může být vytištěna na obyčejný papír, nemusí být fotografický.

Těším se na setkání s vámi.

Kateřina Židková

katerina.zidkova@seznam.cz

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •