Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Provozní řád školy

1. Pro WŠ je škola otevřena od 7.30 do 7.50 hodin. Zahájení výuky je v 7.50 hodin. Odpolední vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin.

 

2. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodiny lze v odůvodněných případech dělit nebo spojovat. Vyučování WŠ zahajuje epocha v době od 7.50 do 9.40 hodin.

 

3. Škola může organizovat zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, lyžařské výcviky a sportovní soustředění, které souvisejí s výchovně vzdělávací činností školy.

 

4. Šatna se uzamyká v 7:50.

 

5. Mezi vyuč. hodinami jsou 10-ti minutové přestávky, po 2.vyuč. hodině je 20-ti minutová přestávka. Přestávka na oběd je 50 minut. V odůvodněných případech je možno přestávku zkrátit na 30 minut.

 

6. Na odpolední vyučování přicházejí žáci v domluvený čas ke škole a vyčkají příchodu vyučujícího, který je odvede do školy.

 

7. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě.

 

8. Žáci se ve škole přezouvají.

 

9. ŠD – provoz ve školní družině je u WŠ od 7.00 do 17.00 hod. Dítě je vydáváno pouze rodičům (zákonným zástupcům) nebo osobě, kterou rodiče určí. Mimořádné uvolnění je možné pouze písemnou /školou vydanou, podepsanou a datovanou/ žádostí rodičů.

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •