Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Milí rodiče, vážení přátelé waldorfské pedagogiky, zvaní hosté,

těšíme se, že se můžeme s Vámi potkat na letos již druhém dni otevřených dveří, který proběhne v pátek 17. 3. 2017. Ve výuce se vám představí žáci prvního stupně s výjimkou druhé třídy, která se věnuje v té době plavání. Od 7:50 do 9:40 můžete nahlédnout do hlavního epochového vyučování. Abyste získali ucelený přehled o činnostech v epoše a průběh vyučování byl co nejméně rušen, je ideální zůstat ve třídě po celou dobu tohoto bloku. Budete-li mít nějaké dotazy související s výukou, je pro vás od 10:00 do 11:40 připravena krátká improvizovaná beseda k hlavním znakům a principům epochového vyučování v oddělení družiny 2.třídy. Z důvodu omezené kapacity tříd je potřeba si místo rezervovat po příchodu do školy zapsáním se na seznamy u jednotlivých tříd.

Výuka dle rozvrhu hodin:

7:50 – 9:40

1.třída Epocha – matematika

3.třída Epocha – řemesla

4.třída Epocha – nauka o zvířatech

5.třída Epocha – jazyk český

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •