Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ADVENTNÍ JARMARK

Milí rodiče, vážení přátelé waldorfské pedagogiky, zvaní hosté,

těšíme se, že Vás zase po roce budeme moci přivítat v prostorách naší školy při dvou tradičních prezentačních akcích.

V pátek 25.11.2016 se pro vás v rámci Dne otevřených dveří od 7:45 do 11.40 otevřou dveře všech našich tříd s výjimkou třídy první, ve které jsou nejmenší děti po dvou měsících školní docházky v době hájení. Od 7:50 do 9:40 můžete nahlédnout do hlavního epochového vyučování. Abyste získali ucelený přehled o činnostech v epoše a průběh vyučování byl co nejméně rušen, je ideální zůstat ve třídě po celou dobu tohoto bloku. Výuku jazyků, hudby, pohybových, výtvarných či rukodělných činností můžete navštívit v dalších 45-ti minutových vyučovacích hodinách po velké přestávce, jejíž čas je od 9:40 do 10:00. Budete-li mít nějaké dotazy související s výukou, je pro vás od 10:00 do 10:45 připravena krátká improvizovaná beseda k hlavním znakům a principům epochového vyučování v oddělení družiny 2.třídy. Z důvodu omezené kapacity tříd je potřeba si místo rezervovat po příchodu do školy zapsáním se na seznamy u jednotlivých tříd.

Výuka dle rozvrhu hodin:

7:50 – 10:00 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40
2.třída Epocha – matematika cvičení z českého j. výtvarná výchova
3.třída Epocha – matematika anglický j. / ruský j. ruční práce / eurytmie
4.třída Epocha – nauka o zemi cvičení z českého j. německý j.
5.třída Epocha – nejstarší civilizace anglický j. / počítače tělesná výchova
6.třída Epocha – český jazyk hudební výchova cvičení z matematiky
7.třída Epocha – chemie cvičení z matematiky anglický jazyk
8.třída Epocha – přírodopis cvičení z matematiky cvičení z českého j.
9.třída Epocha – matematika Člověk a umění Společensko-kulturní p.

Následující den v sobotu 26.11.2016 se škola promění v jedno velké živé a pestré tržiště. Ze školních lavic vzniknou stánky, ze tříd se stanou dílničky a chodby školy prostoupí vůně perníčků, jehličí, včelího vosku a mnoha dobrot, které pro nás připraví ochotné a pečlivé ruce mnoha rodičů i dětí zejména ze 4. třídy naší školy. Jste zváni na Adventní jarmark. Můžete si na něm vyrobit rozmanité adventní a vánoční ozdoby, poslechnout i zazpívat adventní písně, najít prostor pro klidné posezení s občerstvením i čas pro adventní rozjímání. Přivítáme vás v 10 hodin a v 15 hodin se brány školy zase uzavřou. Ve 13 hodin proběhne v rámci programu beseda o waldorfském školství s učiteli, rodiči i absolventy naší školy.

V očekávání milých setkání a prožití obohacujících a naplněných chvil všechny srdečně zveme.

Jarmark

Plakát DOD

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •