Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Milí rodiče, vážení přátelé waldorfské pedagogiky, zvaní hosté,

těšíme se, že se můžeme s Vámi potkat na Dni otevřených dveří, který proběhne v pátek 30. 11. 2018. Ve výuce se vám představí žáci prvního i druhého stupně s výjimkou první třídy, která se teprve v nové roli zabydluje. Od 7:50 do 9:40 můžete nahlédnout do hlavního epochového vyučování. Abyste získali ucelený přehled o činnostech v epoše a průběh vyučování byl co nejméně rušen, je ideální zůstat ve třídě po celou dobu tohoto bloku. V čase od 10:00 je možné také nahlédnout pod pokličku v dalších předmětech. Z důvodu omezené kapacity tříd je potřeba si místo rezervovat po příchodu do školy zapsáním se na seznamy u jednotlivých tříd. K příchodu do školy využijte prosím hlavní vchod z ulice Ĺ. Štúra.

Výuka dle rozvrhu hodin:

 7.50 – 9.40  10.00 – 10.45  10.55 – 11.40
 2. třída  Kreslení forem  Ruční práce  Výtvarná výchova
 3. třída  Česká jazyk  Angličtina  Výtvarná výchova
 4. třída  Český jazyk  Matematika  Eurytmie/Angličtina
 5. třída  Dějepis  Cvičení  Pracovky/Ruština
 6. třída  Matematika  Český jazyk  Němčina/Angličtina
 7. třída  Dějepis  Angličtina/Ruština  Hudební výchova
 8. třída  Fyzika  Tělocvik  Člověk a umění
 9. třída  Přírodopis  Matematika  Tělocvik

 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •