Waldorf Poruba: waldorfská škola ostrava

Bubnování rodičů

Na jedné z třídních schůzek naší první třídy jsme se domluvili, že bychom spolu rádi trávili čas i mimo třídu, abychom se mohli poznat nejen ve svých rodičovských a učitelských rolích. Jako příhodné se nám jevilo společné bubnování, kde máme možnost otevřít se prostřednictvím hudby a rytmů. Společně něco vytvářet bez toho, aniž bychom řešili a hodnotili, kdo má jaké zkušenosti, dispozice a schopnosti. Prostě plyneme společně prostorem vyplněným tóny. Nemusíme nic říkat, a přesto víme, kdo má jaký temperament, kdo má dobrý den, co koho při hraní oslovuje. A skládáme si střípky do mozaiky. V otevřené a přátelské atmosféře poznáváme, že ač jsme každý jiný, jsme skupina, která ladí a jinakost každého z nás vytváří jedinečné spojení. A tyto společné zážitky a prožitky mohou být oporou ve chvílích, kdy komunikace může váznout a stanoviska jednotlivců na školní témata se různí.  Z každého z bubnování pak odcházím uvolněná, spokojená. Věřím, že stejné pocity mají i ostatní.

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba •